Disclaimer

De afbeeldingen, teksten, gegevens die de inhoud van deze website vormen de inhoud van deze site en zijn als zodanig beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Jo van Aarle Auto's. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jo van Aarle Auto's is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopieëren.

Privacy statement

Met de gegevens die u ons stuurt gaan wij zeer zorgvuldig om. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw biedingen aan te nemen, te verwerken en op te volgen door Jo van Aarle Auto's en worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

Merken

Jo van Aarle Auto's is eigenaar van alle woord- en beeldmerken op deze site, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan voor derden om deze merken te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Jo van Aarle Auto's.

Aansprakelijkheid

Hoewel steeds begeleiding en controle plaatsvindt staat Jo van Aarle Auto's niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens van deze site. Jo van Aarle Auto's aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden

Jo van Aarle Auto's is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld voertuigomschrijvingen. Jo van Aarle Auto's en jaartal.

Colofon

  • Autogroothandel Jo van Aarle
  • Zijweg Dungen 6
  • 5482 SB - Schijndel
  • 073-5513853
  • KvK nummer 16032310
  • BTW nummer NL802995548B01
  • Email: info@jovanaarleautos.nl
Onze verkoopvoorwaarden kunt u hier downloaden als PDF.